Hotline: Ms Phượng (Trợ lý): SĐT/Zalo: 0969.807.680
Email: PhansonHRD@gmail.com

Thực hiện khảo sát

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỌC TẬP

cố vấn

Cố vấn trực tiếp cho Chủ tịch, TGĐ về chiến lược đào tạo phát triển nhân sự, xây dựng hệ thống đào tạo phát triển nhân sự bài bản, xây dựng Tổ chức học tập.
Chuyên gia Phan Sơn
Cố vấn trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT, TGĐ trong việc chuẩn hoá cách thức Quản trị doanh nghiệp bài bản, nâng cao hiệu suất hoạt động, phát triển doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần chuẩn hoá và xây dựng hệ thống đào tạo phát triển nhân sự bài bản như các Tập đoàn lớn để thúc đẩy phát triển kinh doanh và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Chương trình phù hợp với

Lãnh đạo mong muốn phát triển năng lực nhân viên liên tục, đáp ứng sự tăng trưởng nóng của doanh nghiệp.
Lãnh đạo khát khao xây dựng Công ty thành một tổ chức học hỏi không ngừng và trường tồn.
Chủ tịch, TGĐ coi trọng vấn đề đào tạo, phát triển nhân sự. Xem đây là hoạt động then chốt cho việc phát triển doanh nghiệp bền vững.
Lãnh đạo khát khao biến Công ty thành một Tổ chức học hỏi và Hạnh phúc.

Các hoạt động Cố vấn

Tư vấn Chiến lược đào tạo và phát triển nhân sự cho Ban lãnh đạo và Giám đốc nhân sự
Hướng dẫn xây dựng Quy chế & các chính sách đào tạo 
Hướng dẫn xây dựng Hệ thống đào tạo phát triển (L&D System)
Hướng dẫn xây dựng các kế hoạch/ chương trình đào tạo cho các nhóm nhân viên trong công ty.
Huấn luyện kỹ năng Training/Coaching cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên nội bộ
Tư vấn xây dựng các chiến lược/ kế hoạch/ phương pháp xây dựng văn hoá học tập liên tục trong tổ chức

Thực hiện khảo sát

Xây dựng và phát triển Tổ chức học tập tại đây
Tư vấn ứng dụng phần mềm E learning áp dụng cho doanh nghiệp.

Thực hiện khảo sát dưới đây
để đặt lịch với Chuyên gia 

Thực hiện khảo sát

Cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ Ms Phượng (Trợ lý)

0969.807.680

CỐ VẤN QUẢN TRỊ

Hotline: 0988. 901. 123

Email: PhansonHRD@gmail.com

Website: Phanson.vn/Phan Son

Địa chỉ: Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội